master's thesis
Knjižnica franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu- baštinska spomenička zbirka

Valentina Tekić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of Cultural studies
Chair in library science