diplomski rad
Teorije supkultura, etiketiranje i delinkventno ponašanje

Filip Kurbanović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kulturologiju
Katedra za kulturalni menadžment