diplomski rad
Kulturni kapital i kulturna participacija

Ivan Šljivečka (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kulturologiju
Katedra za kulturalni menadžment