završni rad
Poslovanje poduzeća na primjeru BC Agroslavonije d.o.o. u Osijeku

Igor Jelošek (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kulturologiju
Katedra za kulturalni menadžment