završni rad
Uspoređivanje narativa u dva broja ženskog i dva broja muškog časopisa

Maja Sajko (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kulturologiju
Katedra za medijsku kulturu