završni rad
Organizacijska kultura na primjeru Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

Kristina Jazbec (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kulturologiju
Katedra za kulturalni menadžment