završni rad
Stigmatizacija, stigme, rane Isusove

Matej Lazić Švogor (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kulturologiju
Katedra za medijsku kulturu