Pages

Znanost i pseudoznanost
Znanost i pseudoznanost
Andrea Knežević
Temeljna razlika između znanosti i pseudoznanosti leži u činjenici da se znanost temelji na strogim metodološkim dokazima, stalnom propitivanju i neprestanom nadograđivanju novim idejama i spoznajama, a pseudoznanost počiva na čvrstim uvjerenjima u koja uključujemo sve one teorije, podatke i tvrdnje koje na prvi pogled izgledaju znanstveno valjano, ali ne zadovoljavaju znanstvene kanone niti su znanstveno utemeljene. U suvremenim zapadnim društvima, uz pseudoznanost, poseban...
Znanost i religija: (ne)pomirljive razlike?
Znanost i religija: (ne)pomirljive razlike?
Ivana Lozančić
novije se vrijeme postavlja pitanje je li religija izgubila utrku s vremenom i ima li ona budućnost te jeli došlo vrijeme kada je dijalog ili možda čak i ispreplitanje sa znanošću moguće i smisleno s obziromna višestoljetne konflikte i sukobe. Za znanstveno je znanje jedini izvor podataka empirijsko iskustvo sadržano u pažljivim i ponovljenim promatranjima ili eksperimentima te kontinuirano preocjenjivanje dosadašnjih spoznaja. Suprotno tome, religija ne ponavlja niti preocjenjuje...
Znanost i znanstvena revolucija
Znanost i znanstvena revolucija
Anamarija Tadijanović
U početku se napredak znanja odvijao relativno sporo i znanje se stoljećima prenosilo usmenom predajom. Pronalaskom pisma proces prikupljanja znanja se znatno ubrzao. Povijest čovječanstva možemo promatrati kao povijest napretka i razvoja znanja. U mnogim civilizacijama možemo primijetiti nepravilan tijek razvoja znanosti, no sve se počinje mijenjati u 17. stoljeću pojavom znanstvene metodologije. Znanost kreće uzlaznom putanjom i počinje razvijati teorije koje nemaju svoje...
Znanstvena revolucija i uspon zapadne civilizacije
Znanstvena revolucija i uspon zapadne civilizacije
Roko Poljak
Ovaj se rad bavi definiranjem uzroka nastanka znanstvene revolucije, promjenama koje su uslijedile tijekom same revolucije i kakve su te promjene imale posljedice na tadašnji svijet i današnje poglede na znanost. Nadalje kroz rad se prožima i kontekst kulture i njenog odnosa sa znanosti, koji su stvorili današnju sliku modernog društva, odnosno zapadne civilizacije.
Značaj i uloga kulturnog turizma za gospodarstvo
Značaj i uloga kulturnog turizma za gospodarstvo
Marija Čer-Krnjaić
Ovaj diplomski rad sadrži prikaz i razvoj kulturnog turizma kroz povijest te istražuje njegove mogućnosti u modernom dobu kada potražnja za kulturom raste, a pasivni turisti sve više postaju aktivni. Turizam danas znatno je drugačiji od svog prvobitnog oblika te se iz godine u godinu sve više mijenja, a razlog tomu jesu potrebe, želje i motivacija turista. Prema podacima dostupnim na web stranicama Instituta za turizam, Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva turizma Republike...
Značenje poslovne strategije u provedbi projekata u kulturi
Značenje poslovne strategije u provedbi projekata u kulturi
Nikola Abramić
U ovome se radu postavlja problem odnosa poslovne strategije i projekata u organizacijama u kulturi. Postavlja se pitanje utječe li i kako strategija na izvedbu projekata, te kako projekti utječi na provedbu strategije. U prvih se nekoliko poglavlja objašnjavaju definicije ključnih pojmova za razumijevanje rada, ali i samog odnosa strategije i projekta. Nadalje, u idućim se poglavljima ulazi u srž problematike ove teme. Na kraju, kroz primjer se potvrđuje kako strategija organizacije...
Značenje vodstva za poslovanje institucija kulture
Značenje vodstva za poslovanje institucija kulture
Olana Kardum
Rad proučava u kolikoj mjeri je vođa važan za uspješno poslovanje organizacije. Rad donosi pregled definicija svih segmenata menadžmenta, s posebnim naglaskom na vodstvo. Analiza poslovanja kazališta Mala scena u Zagrebu pod vodstvom dr.sc. Vitomire Lončar, predstavlja primjer iz prakse kojim je utvrđeno kako dobar vođa može donijeti uspjeh organizacije.
Činitelji uspješnog javnog govora
Činitelji uspješnog javnog govora
Petra Dravinski
Cilj je ovog diplomskog rada bio prikazati i definirati što to čini dobar javni govor, što čini dobrog govornika i kakav taj govor mora biti da bi bio uspješan. U radu se pokazuje što je sve potrebno da javni nastup postane umijeće i da bude utjecajan. Objašnjava se koji su to čimbenici koje svaki govor i govornik moraju imati kako bi mogli uspješno komunicirati sa svojom publikom. Da bismo to uspješno prikazali moramo krenuti od same povijesti govora, povijesti retorike te...
ŠKOLSKA KNJIŽNICA U ODGOJNO- OBRAZOVNOM PROCESU
ŠKOLSKA KNJIŽNICA U ODGOJNO- OBRAZOVNOM PROCESU
Ena Cindrić
U radu se predstavlja razvojna dimenzija školske knjižnice u odgojno-obrazovnom procesu. Školska knjižnica danas predstavlja informacijsko i komunikacijsko te medijsko središte škole koje daje potporu odgojno-obrazovnom procesu koristeći razne, suvremene modele učenja i poučavanja. Cjeloživotno učenje učenika važna je komponenta koju školska knjižnica pruža svakom učeniku, prema tome školski knjižničar ima ulogu stvoriti od učenika čitatelja koji će književnom djelu...
Školska knjižnica u odgojno-obrazovnom procesu: mutikulturalizam u školskim knjižnicama
Školska knjižnica u odgojno-obrazovnom procesu: mutikulturalizam u školskim knjižnicama
Iva Bošnjaković
U ovom radu analizira se školska knjižnica i njezina uloga u nastavi, kao i uloga školskog knjižničara u nastavnom procesu. U nastavku rada izlaže se definicija i tipologija multikulturalizma te uloga knjižnica u školama koje obrazuju djecu pripadnike nacionalnih manjina. U završnom dijelu rada teorijski se analizira povezanost multikulturalizma i školskih knjižnica.
Žanr horora u hrvatskoj beletristici i filmu nakon 1950.
Žanr horora u hrvatskoj beletristici i filmu nakon 1950.
Bruno Koić
Ovaj rad, pod naslovom Žanr horora u hrvatskoj beletristici i filmu nakon 1950., opisuje i obrađuje te analizira prisutnost žanra horora u hrvatskoj umjetnosti, točnije u beletristici, kratkim pričama, dugometražnim i kratkometražnim filmovima nastalima nakon 1950. godine. Rad također sadrži jedinstveni katalog hrvatske horor beletristike i filma strave, čiji se sadržaj do sada nije prikupljao na jednome mjestu.
Žene na upravljačkim pozicijama: "Stakleni strop" i kako ga slomiti?
Žene na upravljačkim pozicijama: "Stakleni strop" i kako ga slomiti?
Marko Stamenković
U korporativnom svijetu oduvijek je vladao patrijarhat, no žene 21. stoljeća odlučile su donijeti preokret u poslovnom svijetu, korporativnim organizacijama i menadžmentu. Menadžment se temelji na organizaciji, upravljanju, planiranju i vođenju što zapravo žene i rade cijeli svoj život; u kućanstvima, s obitelji, djecom, domaćinstvom i sl. Iako se emotivnost, zapažanje detalja i veća komunikacija smatraju pod slabostima, upravo navedene „slabosti“ u menadžmentu omogućavaju...

Pages