Pages

Žene u povijesti filma: kulturno-povijesni značaj, doprinos i položaj žena u filmskoj umjetnosti
Žene u povijesti filma: kulturno-povijesni značaj, doprinos i položaj žena u filmskoj umjetnosti
Sara Ranogajec
Rad je kronološki, povijesni pregled filmskih autorica od 1895. godine do kraja Drugog Svjetskog rata. Najvažnija tehnička i umjetnička razdoblja i pokreti prikazani su iz perspektive žena koje su svojim radom i zanimanjem za film pridonijele njegovom razvoju i napretku. Takva vrsta pregleda povezana je s kulturno-socijalnim stajalištem određenog vremena i mjesta u kojemu su radile, a koji je jednako utjecao na njihovo filmsko stvaralaštvo kao što su i one svojim filmovima utjecale...
Žene u znanosti
Žene u znanosti
Doris Pribanić
Položaj žena kroz povijest uvelike se promijenio. Prije je vladalo mišljenje da je ženino mjesto u kući, a posao briga za dom i obitelj, nisu imale pravo glasa niti učestvovale u važnim stvarima. Naravno, uvijek bi se našli poneki izuzeci, gdje su žene preuzimale i mušku ulogu, ali većinom bi u tim slučajevima bile osuđivane. Početkom industrijske revolucije, situacija se počela mijenjati te su žene počele raditi poslove koje nisu bile direktno vezani za kućanstvo. Žene...
Žene u znanosti: podzastupljenost i njezini uzroci
Žene u znanosti: podzastupljenost i njezini uzroci
Petra Čugalj
Žene su dio povijesti čovječanstva. Iako marginalizirane, one su povijest stvarale i u njoj sudjelovale. One su kroz povijest bile ograničene uglavnom na privatnu sferu, te im je bilo mnogo teže da se istaknu u različitim područjima. Potiskivanje žena počinje još prije njihova rođenja. To je uglavnom "psihičko" potiskivanje kroz želju da se rodi "muško" dijete, da bude "prvo muško". Ekonomsko potiskivanje žene ogleda se u njezinoj ovisnosti o mužu i njegovim primanjima u...
Ženska stand- up komedija - otpor patrijarhalnom društvu
Ženska stand- up komedija - otpor patrijarhalnom društvu
Ivana Majer
U ovom diplomskom radu iznosi se teza da je ženska stand-up komedija način, oružje i ključni element za borbu protiv patrijarhalnog društva u kojem se nalazimo i koje stavlja žene u podređeni položaj. Kroz razne stilove i forme stand-up komedije, praktične primjere iz svijeta i Republike Hrvatske, pa i regije, objašnjav se kako se razvijala ženska stand-up komedija i koje je promjene unijela u naš svijet.
Ženski lik heroine u povijesti zapadne kulture
Ženski lik heroine u povijesti zapadne kulture
Jelena Rebić
Interdisciplinarnim pristupom obrađuje se tema prikaza ženskog lika heroine u povijesti Zapadne kulture - i to kroz opise života i djela stvarnih žena heroina, ali i opise i djela umjetnika kojima je također lik neke heroine poslužio kao inspiracija za stvaranje umjetničkih djela (u području književnosti, slikarstva, kiparstva, filmske umjetnosti). Ishodište rada je prikaz mijena uloge žene kroz cjelokupnu Zapadnu povijest, a radi lakšeg suuživljavanja s likovima, ali i radi...

Pages