Pages

"Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja" Ive Brešana u književnosti, kazalištu i na filmu
"Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja" Ive Brešana u književnosti, kazalištu i na filmu
Mateja Puž
Predmet je rada odraz Brešanove najpoznatije drame Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja u književnosti, kazalištu i na filmu. Društveno kritični Brešan poznati je dramatičar druge polovice 20. stoljeća, koji je u svoj opus uklopio brojna djela svjetske književnosti dajući im lokalni prizvuk. Stvorio je jedinstveni dramaturški koncept unutar kojeg se mogu analizirati njegovi dramski tekstovi te opisao odnos kazališta s književnošću, filozofijom, publikom i kritikom. Uz...
Alternativne religije
Alternativne religije
Viktorija Novosel
Religija se javlja kada pred čovjeka dođu iskušenja koja on ne moţe sam sebi pojasniti i shvatiti. Ona je svojevrstan pokušaj da se pojasni porijeklo nečega što je neobjašnjivo, a čovjek to pokušava objasniti što je jednostavnije i prirodnije moguće. Zato se religija i smatra kao pokušaj da se dosegne svrha ljudskog života i svijeta koji nas okružuje. Mnogi smatraju da postoji uska veza između morala i religije, neki tvrde da je moral upravo ono što je u religiji najvažnije...
Alternativni načini financiranja institucija u kulturi
Alternativni načini financiranja institucija u kulturi
Ivona Maršić
Ovaj rad obrađuje temu alternativnih načina financiranja kulturalnih institucija u Hrvatskoj kroz proučavanje samog načina financiranja institucija, rad Ministarstva kulture Republike Hrvatske i kulturnih vijeća. Fokus rada je na oblicima alternativnih izvora financiranja te na koji način institucije dolaze do sredstava, kako ih koriste i koliko je financiranje iz alternativnih izvora prepoznato i koristi se na području Istočne Hrvatske. Također, obrađeni su i načini ostvarivanja...
American Influence on Globalization and Modification of the European Customs and Languages
American Influence on Globalization and Modification of the European Customs and Languages
Lea Walz
Tema ovog rada bila je „Utjecaj Amerike na globalizaciju i modifikaciju europskih običaja i jezika“ i u radu sam pokušala objasniti kako je Amerika utjecala na Europu, njenu cijelu kulturu i perspektivu. Po definiciji Amerikanizacija je utjecaj koji američka kultura ima na kulture drugih zemalja, kulture kao što su popularna kultura, mediji, gastronomska ponuda, tehnologija, poslovne prakse ili političke tehnike. U svakom segmentu naše matične kulture danas imamo primjere utjecaja...
Amerikanizacija i postmoderni identiteti
Amerikanizacija i postmoderni identiteti
Hrvoje Katona
Rad proučava transformacije identiteta tijekom 20. stoljeća. Sila koja pokreće promjene prepoznata je u sveobuhvatnom svjetskom projektu povezivanja, globalizaciji. Prijelaz između modernih i postmodernih identiteta sagledan je kroz prizmu amerikanizacije i utjecaja kulture SAD-a na kolektivne i individualne identitete.
Analiza modnih trendova kroz modno novinarstvo na primjeru utjecajnih modnih časopisa
Analiza modnih trendova kroz modno novinarstvo na primjeru utjecajnih modnih časopisa
Niko Lulić
Od ženskih časopisa sa krojačkim uzorcima do časopisa mode i stila sa milijunskim nakladama, modno novinarstvo naglim porastom u popularnosti danas predlaže, diktira i utjelovljuje stil. Zbog razgranatosti samog područja dolazimo do kolebljivosti oko definicije pojmova mode, stila i trenda. Modno novinarstvo oblikuje ženske živote u nedavnoj prošlosti te je i danas popularna interesna sfera velikom broju modno osviještenih, ali i onih manje, žena u modernom društvu. Odjeća te...
Analiza poslovanja "Satiričko kazalište Kerempuh"
Analiza poslovanja "Satiričko kazalište Kerempuh"
Brigita Rajčan
Završni rad prikazuje nastanak Satiričkog kazališta „Kerempuh“. U radu je detaljno analizirano poslovanje kazališta „Kerempuh“ i zakonski prikaz njegovog nastajanja. Prikazane su sve zakonske odrednice koje jedno kazališta mora imati kako bi moglo ustrojiti svoj zakonski statut. Prikazan je četverogodišnjeg plana razvoja kazališta u kojemu su vidljivi vizija, misija i održivi razvoj Satiričkog kazališta „Kerempuh“ te također osobe koje su zaslužne za nastanak...
Analiza poslovanja Gradskog kazališta Požega
Analiza poslovanja Gradskog kazališta Požega
Željka Razumović-Odvorac
Završni rad naslovljen „Analiza poslovanja Gradskog kazališta Požega“ govori općenito o kazalištu i kazališnoj djelatnosti te kao primjer se izlaže analiza rada Gradskog kazališta Požega. Na početku rada se definiraju općeniti pojmovi vezani uz kazalište, povijest kazališta u svijetu te u Hrvatskoj i Zakon o kazalištima u Hrvatskoj. Na kraju samog rada navodi se primjer jednog kazališta u Hrvatskoj, točnije Gradsko kazalište u Požegi te se određuje njegova povijest,...
Analiza poslovanja Muzeja Slavonije
Analiza poslovanja Muzeja Slavonije
Sanja Marković
Rad prikazuje analizu poslovanja Muzeja Slavonije, kao jednog od poznatijih Muzeja ovoga prostora. Muzej Slavonije djeluje na području Osijeka više od 100 godina te ima važnu ulogu u osvješćivanju kulture i čuvanju kulturne baštine grada Osijeka. Cilj ovoga rada je na temelju analize poslovanja Muzeja Slavonije donjeti zaključak o uspješnosti i profitabilnosti poslovanja samoga Muzeja, čiji rad doprinosi razvoju kulturnog turizma grada Osijeka. Također, u ovom radu definirani su...
Analiza revitalizacije industrijskih objekata u Republici Hrvatskoj
Analiza revitalizacije industrijskih objekata u Republici Hrvatskoj
Josipa Kraljević
Ovaj rad obrađuje temu revitalizacije industrijskih objekata u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Svi znamo da se danas gradovi razvijaju nevjerojatnom brzinom i da je urbanizam sastavni dio svakodnevnog života. U tom urbanizmu fokusirani smo uglavnom na budućnost i razvoj, međutim temelje naših gradova i života u njima čini upravo njegova povijest. Ta povijest se u najvećoj mjeri očituje kroz građevine koje danas ostavljaju veliki trag. I upravo te građevine su u fokusu ovog rada,...
Analiza sudbine osječkih podunavskih Njemaca u romanu Unterstadt
Analiza sudbine osječkih podunavskih Njemaca u romanu Unterstadt
Ivana Bašić
Radom se propituje položaj i identitet osječkih „Folksdojčera“ i njihov način življenja analizirajući roman Unterstadt književnice Ivane Šojat-Kuči. Riječ je o scenariju patnje nakon Drugoga svjetskog rata, praćenog likvidacijama, konfiskacijom imovine te evakuacijom i trajnim iseljenjem njemačke nacionalne manjine s prostora Osijeka i Baranje.
Autopredodžbe i heteropredodžbe europskih zemalja u europskoj kinematografiji
Autopredodžbe i heteropredodžbe europskih zemalja u europskoj kinematografiji
Kristina Birovljević
Uzimajući u obzir aktualne rasprave o pitanjima europskog identiteta i različitim polazištima u njegovoj interpretaciji, rad se bavi analizom tretiranja drugih, ponajprije migranata u odabranim djelima europske kinematografije. Rad donosi i kratak povijesni pregled imagologije iz kojeg proizlazi pitanje identiteta, kao i nastanak slika, predodžbi i stereotipa. U temelju pokušava odgovoriti na pitanja kako te slike odražavaju, odnosno svjedoče o duhu vremena u filmskom mediju, kako...

Pages