Pages

Alternativni načini financiranja institucija u kulturi
Alternativni načini financiranja institucija u kulturi
Ivona Maršić
Ovaj rad obrađuje temu alternativnih načina financiranja kulturalnih institucija u Hrvatskoj kroz proučavanje samog načina financiranja institucija, rad Ministarstva kulture Republike Hrvatske i kulturnih vijeća. Fokus rada je na oblicima alternativnih izvora financiranja te na koji način institucije dolaze do sredstava, kako ih koriste i koliko je financiranje iz alternativnih izvora prepoznato i koristi se na području Istočne Hrvatske. Također, obrađeni su i načini ostvarivanja...
Amerikanizacija i postmoderni identiteti
Amerikanizacija i postmoderni identiteti
Hrvoje Katona
Rad proučava transformacije identiteta tijekom 20. stoljeća. Sila koja pokreće promjene prepoznata je u sveobuhvatnom svjetskom projektu povezivanja, globalizaciji. Prijelaz između modernih i postmodernih identiteta sagledan je kroz prizmu amerikanizacije i utjecaja kulture SAD-a na kolektivne i individualne identitete.
Analiza sudbine osječkih podunavskih Njemaca u romanu Unterstadt
Analiza sudbine osječkih podunavskih Njemaca u romanu Unterstadt
Ivana Bašić
Radom se propituje položaj i identitet osječkih „Folksdojčera“ i njihov način življenja analizirajući roman Unterstadt književnice Ivane Šojat-Kuči. Riječ je o scenariju patnje nakon Drugoga svjetskog rata, praćenog likvidacijama, konfiskacijom imovine te evakuacijom i trajnim iseljenjem njemačke nacionalne manjine s prostora Osijeka i Baranje.
Autopredodžbe i heteropredodžbe europskih zemalja u europskoj kinematografiji
Autopredodžbe i heteropredodžbe europskih zemalja u europskoj kinematografiji
Kristina Birovljević
Uzimajući u obzir aktualne rasprave o pitanjima europskog identiteta i različitim polazištima u njegovoj interpretaciji, rad se bavi analizom tretiranja drugih, ponajprije migranata u odabranim djelima europske kinematografije. Rad donosi i kratak povijesni pregled imagologije iz kojeg proizlazi pitanje identiteta, kao i nastanak slika, predodžbi i stereotipa. U temelju pokušava odgovoriti na pitanja kako te slike odražavaju, odnosno svjedoče o duhu vremena u filmskom mediju, kako...
Autorsko pravo i copyright u digitalnom okruženju
Autorsko pravo i copyright u digitalnom okruženju
Nikolina Gojević
Pojavom ICT-a omogućuje se pristup velikom broju informacija u digitalnom okruženju. Nove su tehnologije uvele velike promjene u korištenju sadržaja. U radu je prikazana percepcija autorskog prava i copyrighta u digitalnom okruženju, kao i načini zaštite gradiva u digitalnoj okolini.
Behavioristički utjecaj videoigara na društvo
Behavioristički utjecaj videoigara na društvo
Marko Leskovar
Ovaj rad, pod naslovom Behavioristički utjecaj videoigara na društvo govori o utjecaju kojeg računalne i videoigre imaju na ponašanje i psihofizičko stanje tinejdžera, skupine ljudi posebno podložnim utjecaju videoigara. Fokus je na argumentacijskoj analizi strana koje zagovaraju videoigre kao početak nasilnog ponašanja koje kasnije izrodi stvarne posljedice, nasuprot onim stranama koje tvrde kako su videoigre isključivo zabava i razbibriga te kako uz dobar kućni odgoj ne postoji...
Celebrity kultura - estradizacija suvremenog društva
Celebrity kultura - estradizacija suvremenog društva
Mihaela Galović
Današnje društvo, društvo je spektakla. Možemo reći da živimo u stoljeću medijske inovacije zajedno sa razvojem celebrity kulture. Vijesti o slavnima su posvuda, pojavljuju se u svim vrstama komunikacijskih medija, od tiskanih medija kao što su novine i časopisi do televizije i online medija. Povijesne studije o poznatima tvrde da unatoč tome što ovaj fenomen ima dugu povijest, postao je transformiran kroz tehnološke inovacije kao što su kino, tisak i televizija. Te su...
Cenzura između dva svjetska rata u Hrvatskoj
Cenzura između dva svjetska rata u Hrvatskoj
Tamara Lazar
Tema diplomskog rada obuhvaća teorijsko istraživanje pitanja cenzure u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova. Hrvatska je kultura često bila žrtva različitih političkih ideologija i vlasti pod kojima se nalazila, a posebno se to očitovalo u novijoj povijesti. Ovaj rad donosi objektivan pregled nekih od najvažnijih događaja i prekretnica koje su se dogodile u hrvatskoj kulturi između dva svjetska rata. Rad je podijeljen na četiri dijela. Prvi dio bavi se pojmom cenzure i cenzure...
Cyberbullying na društvenim mrežama
Cyberbullying na društvenim mrežama
Nikolina Zubić
Predmet je istraživanja ovoga rada cyberbullying na društvenim mrežama. U radu se nastoji objasniti pojam nasilja te njegova osnovna podjela na fizičko i verbalno nasilje. Navode se njegove podvrste kao što su emocionalno, seksualno, kulturalno te ekonomsko nasilje. Središnji dio rada bavi se problemom nasilja na internetu i oblicima internetske komunikacije kao što su chat forum i blog. U radu se navode znakovi cyberbullyinga, njegove posljedice te oblici prevencije nasilja na internetu.
Digitalizacija sitnog tiska prema primjeru zavičajne zbirke Muzeja Slavonije Osijek
Digitalizacija sitnog tiska prema primjeru zavičajne zbirke Muzeja Slavonije Osijek
Tomislav Debelić
Kroz ovaj diplomski rad proći ćemo kroz trenutno stanje sitnog tiska i efemerne građe uz pojam digitalizacije i kako se ta dva pojma povezuju kroz vrijeme i aktivnosti knjižničara i ostalih radnika unutar knjižnica, arhiva i sličnih ustanova s naglaskom na Muzej Slavonije Osijek.
Dijalektika kulturne globalizacije - amerikanizacija ili civilizacijski sukobi?
Dijalektika kulturne globalizacije - amerikanizacija ili civilizacijski sukobi?
Zrinka Brozd
U ovome radu analiza se proces globalizacije, kako ona utječe na nas i naš stil života te što nam donosi u budućnosti. Također, analiziraju se postojeći i potencijalni sukobi civilizacija koji su proizvod njihovog poimanja temeljnih vrijednosti i načina života. Svaka kultura je riznica iskustava, tradicije i ponašanja pojedinaca koji joj pripadaju te za te pojedince ima određenu, često i fundamentalnu vrijednost. S druge strane, upravo to postojanje kulturne različitosti i...
Dilema kulturne globalizacije: kozmopolitizam ili mondijalizam
Dilema kulturne globalizacije: kozmopolitizam ili mondijalizam
Dorotea Zovko
Ovaj rad analizira jednu od dilema kulturne globalizacije usmjerenu na globalno građanstvo te ideologije i prakse kroz koje se jedinstvo svijeta pokušava postići. Osnovne razlike u pristupima promišljanja ove tematike obrađuju se suprotstavljajući ideološke ciljeve kozmopolitizma i mondijalizma. Posebna pozornost posvećuje se europeizaciji kao prvom procesu koji u praksi rješava nesklad između partikularizma nacionalnih identiteta i univerzalizma subjektivnih prava.

Pages