Pages

Knjižnica obitelji Weissmann: kulturno- povijesna knjižna zbirka Muzeja Slavonije
Knjižnica obitelji Weissmann: kulturno- povijesna knjižna zbirka Muzeja Slavonije
Ivana Rebić
Muzej Slavonije u Osijeku osnovan je 1877. godine, a s njegovim osnutkom otvara se i muzejska knjižnica koja svojim radom djeluje i danas. Knjižni fond se godinama gradio i popunjavao sa različitom muzejskom građom prigodnom za muzejske ustanove.Danas se u Knjižnici može naći raznolika muzeološka literatura i zavičajna građa. Muzej je posebnu ulogu u prikupljanju knjižnične građe imao tijekom Drugog svjetskog rata, gdje je spašavao razne privatne zbirke knjiga od različitih...
Knjižnice u Domovinskom ratu na području Slavonije
Knjižnice u Domovinskom ratu na području Slavonije
Celine Carette
Tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995.godine izgubljeni su brojni ljudski životi i uništeni mnogi gradovi, no često se zaboravlja na devastiranu i potpuno uništenu ili izgubljenu kulturnu baštinu, ponajviše na knjižnu građu. Važno je spomenuti kako mnoge knjižnice diljem Republike Hrvatske još uvijek nisu uspjele povratiti izgubljene dijelove svojih fondova, a u mnogim krajevima knjižnice su u cijelosti zapaljene ili uništene, a skupa s njima i vrijedna građa....
Knjižničar i /ili kustos u muzejskoj knjižnici: Izložba u knjižnici
Knjižničar i /ili kustos u muzejskoj knjižnici: Izložba u knjižnici
Lucia Marketić
Prvi dio ovoga rada fokusira se na općenite odrednice pod kojima smo uvrstili definiranje muzejskih knjižnica.Nadalje se navode specifičnost djelatnosti, građe, osoblja te prostora i opreme koje bi specijalna muzejska knjižnica trebala imati i provoditi. U drugome dijelu rada predstavljaju se muzejske knjižnice u Osijeku te se pobliže opisuje njihova izložbena djelatnost i povezanost sa izložbenim prostorom i samom realizacijom. Posljednji dio rada posvećen je marketinškoj...
Knjižničar i/ili kustos u muzejskoj knjižnici- stručno osoblje
Knjižničar i/ili kustos u muzejskoj knjižnici- stručno osoblje
Nina Pašalić
U ovome radu pokušava se približiti djelatnost i namjena muzejske knjižnice, pokazuje se koja je njena funkcija u matičnoj ustanovi – muzeju, te kroz koje oblike i kako se provodi suradnja djelatnika knjižnice i djelatnika muzeja. Predstavlja se knjiga kao muzejski i knjižnični predmet, knjižnična građa muzejskih knjižnica te stručno osoblje na kojemu je i naglasak ovoga diplomskoga rada.
Knjižnična građa zavičajnog muzeja Stjepana Grubera u Županji- od zbirki prema odjelu
Knjižnična građa zavičajnog muzeja Stjepana Grubera u Županji- od zbirki prema odjelu
Tena Parmać
Zavičajni muzej Stjepana Grubera u Županji osnovan je 1953. godine, kada je njegov osnivač Stjepan Gruber zajedno s nekolicinom svojih suradnika težio uspostaviti mjesto koje će imati ulogu okupiti svu zavičajnu kulturnu baštinu Županje na jednome mjestu. Danas se u Muzeju nalazi raznolika stara i nova vrijedna knjižnična građa, koja je od iznimnog značaja za lokalno stanovništvo. Muzejski djelatnici su godinama skupljali građu s područja etnologije i arheologije, ali i...
Komunikacija reklamama
Komunikacija reklamama
Veronika Kranjčević
Reklame, odnosno oglasi u 21. stoljeću nezaobilazna su marketinška funkcija u službi promocije svojih proizvoda potrošačima. Postaje sve važnije pravilno komunicirati sa svojom ciljanom publikom i znati što ona želi. Krajnji korisnici su ti koji kreiraju proizvod iako možda toga nisu ni svijesni. Također, jedan od oblika reklamne strategije je i njezin jezik, bitno je da su reklamne poruke kratke, sažete, jasne i razumljive. Jasno je da reklama mora biti kratkotrajna i jednostavna...
Komunikacija u virtualnom svijetu. Je li interpersonalna komunikacija ugrožena novom online simbolikom?
Komunikacija u virtualnom svijetu. Je li interpersonalna komunikacija ugrožena novom online simbolikom?
Martina Družinec
Napretkom tehnologije, svakodnevno smo izloženi novim obrascima ponašanja, pravilima komuniciranja koja utječu na interpersonalnu komunikaciju. Osam od deset upitanih osoba na pitanje: “Olakšavaju li Vam emotikone komunikaciju u svakodnevnom životu?”, odgovorit će potvrdno. Samo će rijetki, oni koje bi moj prijatelj “ajtijevac” nazvao “oldskul”, otkriti da im je još uvijek važnija “aj tu aj” komunikacija. Ipak, sve to treba biti uglavljeno u neke gabarite pa se tako...
Konstruiranje narativa o jugoslavenskoj književnosti
Konstruiranje narativa o jugoslavenskoj književnosti
Marija Završki
U ovom se radu analiziraju suvremena teorijska čitanja problematike literarnih mehanizama konstruiranja (nad)nacionalnog identiteta jugoslavenske društvene zajednice. U svojevrsnoj prolegomeni konstruiranja narativa o proto-jugoslavenskom nadnacionalnom identitetskom diskursu, razmotra se habitus južnoslavenske ideje kao modus operandi konstituiranja zamišljene zajednice jugoslavenskih entiteta u čijoj konstrukciji čitanje ondašnje literarne produkcije igra značajnu oblikotovornu...
Kontroverzno u romanesknoj trilogiji Michel Houellebecqa
Kontroverzno u romanesknoj trilogiji Michel Houellebecqa
Damir Janković
Završni rad analizira kontroverzne elemente romaneskne trilogije francuskog autora Michela Houellebecqa. Kroz prizmu recepcijskih i biografskih podataka rad pokazuje zamršen splet činjenica koje su itekako važne za analizu fenomena par excellence. Tkivo teksta prožeto je osobnim frustracijama, a ključno mu je obilježje konfliktnost. Houellebecq se obrušava na hedonističku kulturu i društvo spektakla, ne štedi mladenačku konzumerističku kulturu kao ni New Age filozofiju....
Konzervativna kritika multikulturalizma
Konzervativna kritika multikulturalizma
Vlatko Franjin
Kroz ovaj diplomski rad pokušao sam predstaviti brojna određenja multikulturalizma, kako s kulturalnog, tako i s političkog aspekta, te problematiku usuglašavanja oko jedne univerzalne definicije. Rad je usredotočen na konzervativnu kritiku multikulturalizma i analizira glavne zamjerke multikulturalnih politika i postavki koje dolaze s političke desnice, a donosi i prikaz multikulturalizma u praksi iz etnički najpluralnijih demokracija.
Konzumerizam i antikonzumeristički pokreti
Konzumerizam i antikonzumeristički pokreti
Dolores Beraja
U ovom se radu opisuje fenomen konzumerizma (konzumerističke kulture) kao i pojave vezane uz njega, poput neoliberalnog kapitalizma i globalizacije. Pri tome se nastanak konzumerizma stavlja u povijesni kontekst i interpretira kao nužna posljedica nastanka i razvoja globaliziranog kapitalizma i postindustrijske ekonomije. Nadalje, govori se o teorijskim kritikama konzumerizma i njihovoj utemeljenosti. I na kraju, analiziraju se neki od najpoznatijih i najzanimljivijih antikonzumerističkih...
Konzumerizam i antikonzumeristički pokreti
Konzumerizam i antikonzumeristički pokreti
Tina Vlašić
Današnje se društvo često smatra konzumerističkim društvom, odnosno društvom u kojemu zadovoljenje osnovnih potreba nije više jedini cilj. Cilj je što veća kupovna moć i ostvarenje svih potencijalnih želja osobe shvaćene kao potrošača roba i usluga. U ovom tipu društva i kulture potrošnja sa sobom donosi zabavu, ali prekomjerno trošenje može označavati i bijeg od svakodnevnih frustracija, kompenzaciju nezadovoljstva i unutrašnje praznine. Cilj je ovoga rada prikazati i...

Pages