Pages

Kič i camp estetika u postmodernoj kulturi
Kič i camp estetika u postmodernoj kulturi
Roberta Subjak
U radu se analizira utjecaj estetike kiča i campa na postmodernu kulturu. Pozornost se posvećuje njihovoj teoriji, nemogućnosti definiranja, nastanku, karakteristikama, načinu na koji utječu na našu svakodnevicu i kako se mi odnosimo prema njima, zašto ih je često teško razlikovati od umjetnosti i koliko je svatko od nas odgovoran za njihov postanak, funkcioniranje, rasprostranjenost i budućnost. Postmoderna kultura je vrijeme u kojem se urušavaju razlike izmeĎu popularne i...
Knjige i knjižnice europskog srednjovjekovlja
Knjige i knjižnice europskog srednjovjekovlja
Vedrana Mijić
Iako srednji vijek obuhvaća jako veliki vremenski period, te je „bogat“ novim otkrićima i idejama, rad se bazira na jednom malom djelu kulture srednjega vijeka, knjižnoj kulturi. Knjižna kultura u srednjem vijeku cvijeta i želja za znanjem koju knjiga sadrži sve je veća. Iz tih razloga knjiga postaje „vodič“ naroda, te ljudi zbog svoje želje veliku pažnju pridaju knjizi. Knjigu među prvima posjeduju samostani koji su središta naobrazbe, proizvodnje i čuvanja knjiga....
Knjige na lomači: "nepoćudne" knjige srednjeg vijeka
Knjige na lomači: "nepoćudne" knjige srednjeg vijeka
Tena Bodlović
Povijest knjige se proteže na razdoblje koje je starije od pet tisuća godina. No u prve dvije trećine vrlo je malo činjenica da bi skroz shvatili što je knjiga predstavljala u prošlosti. U pretke knjige smatra se na prvom mjestu svitak egipatskog papirusa, zatim i knjige od drveta, knjige na svili i glinene pločice. Kroz povijest vladari su shvatili koju moć knjige imaju te je upravo to razlog zbog kojeg su knjige bile proganjane kroz povijest. Jedan od načina progona knjiga bili su...
Književna animalistika: moć zoo-simbola
Književna animalistika: moć zoo-simbola
Tihana Majer
Književna animalistika interdisciplinarno je područje koje proučava životinje kao književnu činjenicu, animalističku književnost. Analizom zoo-simbola u usmenim predajama, mitovima i književnim djelima, animalističkim književnim djelima, može se dobiti uvid u stanje društva i njegove moralne nepravednosti. Počevši od osnovnog pitanja života i smrti, dali smo uvid na koji su način i uz pomoć kojih životinja ljudi predviđali smrt. Zatim pišemo o šamanima, ljudima...
Književna ostavština obitelji Khuen-Belasi
Književna ostavština obitelji Khuen-Belasi
Žana Amidžić
U ovome diplomskome radu pokušava se objasniti važnost, tek nedavno otkrivene i pomalo zaboravljene, književne ostavštine vlastelina Khuen-Belasi. Pomoću analize ove baštine otkriva se i svakodnevni život i navike vlastelinstva u Nuštru kao i povijest samoga mjesta. U zaključku rada navode se prijedlozi vezani uz zaštitu knjižne građe, kao i njezine prezentacije široj javnosti.
Književne reprezentacije Balkana
Književne reprezentacije Balkana
Ilona Matijević
Balkan je svijetu vjerojatno poznatiji po sinonimu ’bure baruta’ nego po svojemu stvarnom imenu. Geografski je smješten u Europi, no i izmješten iz nje, što potvrđuje i činjenica da je regija s najvećim brojem država koje još nisu članice Europske Unije. Ovaj rad proučava stereotipe u kontekstu književnosti kako bismo saznali kakvo mišljenje drugi imaju o Balkanu i kakvo mišljenje tzv. „balkanski narodi“ gaje o sebi samima. Imagološka analiza u ovom radu obuhvaća...
Književnost i nacija kroz opus hrvatskih književnica od ilirizma do suvremene književnosti
Književnost i nacija kroz opus hrvatskih književnica od ilirizma do suvremene književnosti
Jelena Petrović
Književnost je u kontekstu pisane riječi u ulozi „čuvarice pamćenja“ te se ujedno podrazumijeva pod nacionalnim dobrom. Za naciju i književnost možemo reći da su u korelacijskom odnosu u kojemu nacija kao etnička, politička i kulturna zajednica usmjerava razvoj književnosti, dok književnost novim generacijama sugerira promicanje i širenje riječi nacionalne ideologije. Stoga se nacija stvara u dijalogu književnosti i nacionalne povijesti, a književnost pomoću nacionalne...
Knjižna ostavština obitelji Brlić
Knjižna ostavština obitelji Brlić
Inga Devčić
Mnogi ljubitelji stare i vrijedne knjige često spominju važnost knjižnice obitelji Brlić u Slavonskom Brodu. Neke su plemićke obitelji sačuvale svoje višestoljetne knjižnice, ali rijetko koja je to radila s toliko ljubavi i žara. Povijest obitelji Brlić ujedno je povijest Knjižnice i Arhiva i cjelokupne baštine te obitelji. Svi njezini članovi, točnije devet generacija te obitelji, stvarali su Knjižnicu i Arhiv skupljajući osobne i druge dokumente, bogatu knjižnu građu, ali...
Knjižnica Umjetničke akademije u Osijeku - jedine umjetničke sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Knjižnica Umjetničke akademije u Osijeku - jedine umjetničke sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Slađana Pupovac
U ovom diplomskom radu detaljno ćemo predstaviti knjižnicu Umjetničke akademije u Osijeku, prikazati njen plan i program, kao i specifičnosti koje ovu knjižnicu razlikuju od drugih knjižnica koje djeluju u sklopu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Nastojalo se ukazati na važnost visokoškolskih knjižnica koje su ključni katalizatori i potpora formalnom obrazovanju i razvoju informacijske pismenosti, kao i u kombiniranju knjižničnih zbirki i drugih dostupnih izvora...
Knjižnica franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu- baštinska spomenička zbirka
Knjižnica franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu- baštinska spomenička zbirka
Valentina Tekić
Početci Knjižnice franjevačkoga samostana u Slavonskom Brodu smještaju se na kraj XVII. i početak XVIII. stoljeća. Knjižnica je kroz tri stoljeća bila više puta seljena iz jednoga dijela samostana u drugi, a u dva navrata bila je i potpuno iseljena iz brodskoga samostana u druge samostane. Danas je knjižnica smještena na prvom katu jugoistočnoga dijela samostana. Knjižnica franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu posjeduje nekoliko vrijednih zbirki knjiga te je zbog svojega...
Knjižnica franjevačkog samostana u Subotici
Knjižnica franjevačkog samostana u Subotici
Vanja Basarić
Franjevački samostan u Subotici jedna je od najstarijih građevina u centru Subotice. Osim svoje ljepote u kulturnom i građevinskom smislu, samostan je značajan zbog svoje bogate knjižnice. U ovom trenutku zapravo ne znamo sve povijesne informacije o knjižnici, kao ni kada je točno osnovana i koliko točno knjiga ima. Ono što je poznato je da ona sadrži bojne antikne i vrijedne knjige na latinskom, mađarskom, njemačkom i hrvatskom jeziku. Posebno su značajne knjige na hrvatskom...

Pages