Pages

Konzumerizam i konzumeristička kultura
Konzumerizam i konzumeristička kultura
Tihana Đukić
Ovaj rad bavi se fenomenom potrošnje, odnosno procesom stvaranja i razvoja društva koje se danas slobodno može nazvati konzumerističkim. Potreba za nečim novim, boljim i drugačijim dio je čovjekove prirode, a uz pomoć marketinga te su potrebe svoje zadovoljstvo pronašle u stalnoj i neprekidnoj potrošnji. Može li čovjek svoju sreću i zadovoljstvo pronaći u potrošnji, zapostavlja li zbog potrošnje socijalni aspekt života, postaje li sebičan, otuđen i lišen potrebe za...
Konzumerizam kao suvremena društvena ideologija
Konzumerizam kao suvremena društvena ideologija
Žana Jamaković
Rad se bavi konzumerizmom kao suvremenom društvenom ideologijom. Opisuju se brojni utjecaji medija i marketinga, čimbenici koji utječu na potrošače i glavne karakteristike potrošačke kulture. Detaljno se analiza utjecaj medija, osobito reklamne industrije, u nastanku i razvoju potrošačkog imaginarija koji mistificira čin potrošnje i vezuje ga uz kontrukciju identiteta u postmodernim društvima.
Kopački Rit Traditional Fishery: Its Anthroposocial and Ethnolinguistic Characteristics
Kopački Rit Traditional Fishery: Its Anthroposocial and Ethnolinguistic Characteristics
Darko Mrkonjić
Kopačevo je selo u močvarnom području Hrvatskog Podunavlja, u kojem se razvio jedinstven način ribarstva. Zbog nepotrebne zabrane ribolova i povezanih tradicijskih aktivnosti krajem 20. stoljeća, danas nestaje zadnja generacija ribara, nositelja tih umijeća. Istovremeno to stvara ekološku prijetnju, jer bez održavanja meandri nestaju zbog biljne sedimentacije. Društvo za tradicijski ribolov nastoji zaštititi tradicijska znanja kao kulturno dobro, turističku atrakciju i mjeru za...
Korištenje društvenih mreža kao korisničke podrške hrvatskih telekomunikacijskih operatera
Korištenje društvenih mreža kao korisničke podrške hrvatskih telekomunikacijskih operatera
Alen Andraković
Teza slijedi načine na koje telekomunikacijske tvrtke koriste društvene mreže kao korisničku podršku kanalu. Društvene mreže su naširoko korištene zbog svoje jednostavnosti, brzine i jednostavnog pristupa korisničkom sučelju koje je velika prilika za poslovni svijet zbog preciznog i jednostavnog odabiranja ciljanih skupinina te inkorporacija u poslovne planove. Telekomunikacijske tvrtke su u prednosti grupiranja svojih korisnika na društvenim mrežama kako bi postavili platformu...
Korporativno komuniciranje u kontekstu suvremenih odnosa s javnošću
Korporativno komuniciranje u kontekstu suvremenih odnosa s javnošću
Dino Schatzl
U jeku sveopće digitalizacije 2016. godine, društvo više ne mijenja svoju dnevnu rutinu nadopunjujući ju samo pregledavanjem internetskog sadržaja, s ciljem informiranja, zabave, kupnje ili posla. Internet je postao životna rutina. Korisnik interneta više nije puki recipijent kojemu je sadržaj serviran te on, zadovoljen time, ispunjava svoje apetite. Rastom popularnosti društvenih mreža proporcionalno rastu i zahtjevi, već zahtjevnog tržišta. Upravo se zato povećaju...
Kratka prodaja (short selling) u teoriji i praksi
Kratka prodaja (short selling) u teoriji i praksi
Tomislav Jurić
U okviru ovog diplomskog rada obrađuje se tema kratke prodaje. Autor je širokom analizom mnogobrojnih izvora prikazao proces kratke prodaje, njezine vrste, specifičnosti koje obilježavaju kratku prodaju, rizike, tržište posuđivanja dionica, regulatorni okvir i utjecaj kratke prodaje na financijska tržišta. Također, prikazane su određene strategije koje institucionalni i individualni investitori mogu koristiti u svojim porfteljima. Kroz primjere su objašnjeni i margin zahtjevi te...
Kreativni gradovi Osijek - kreativan grad
Kreativni gradovi Osijek - kreativan grad
Kristina Žiljak
Procesom globalizacije i liberalizacije, povećava se ekonomska aktivnost u samom prostoru, naročito u gradovima. Stanovništvo ubrzano rastem kao i urbani centri u kojima ljudi žive. Gradovi u novijoj eri postaju centri kreativnosti u kojima se događa ekonomski rast, zahvaljujući kreativnoj klasi koja u takvim sredinama želi ‟stvarati”. Odlika kreativnih gradova jest privlačenje talentiranih ljudi koji žele živjeti u modernoj – urbanoj sredini, dok bi zadaća bila omogućiti...
Kreativni gradovi; Belišće - grad koji se budi
Kreativni gradovi; Belišće - grad koji se budi
Inga Šereg
Rad se temelji na obradi teorije kreativnih klasa i kreativnosti, kulturnih i kreativnih industrija, kreativnih gradova te brendiranja prostora. Budući da se težište u radu stavlja na grad Belišće, ukratko je opisano njegovo zlatno doba i doba stagnacije. Glavni je cilj ovoga rada isticanje brojnih promjena koje su se dogodile i koje se još uvijek događaju u gradu Belišću kao pravom primjeru toga kako se gradić, koji je godinama stagnirao i propadao, unazad godinu dana probudio i...
Kreativnost gradova kroz program Europske prijestolnice kulture
Kreativnost gradova kroz program Europske prijestolnice kulture
Sanja Nikolašević
Europska prijestolnica kulture jedan je od najznačajnijih i najprestižnijih programa koji kroz kulturu i kreativnost nastoji razviti i osnažiti grad. Ona ima jaku kulturnu, kreativnu, ali i europsku dimenziju. Nastoji očuvati i promicati raznolikost kultura u Europi i na površinu izdići njihove kreativne potencijale. Mnogi gradovi su od 1985. godine prošli kroz ovaj program i svaki se na različit način suočavao sa izazovima i prilikama koje mu ovaj program nudi. Cilj i svrha ovog...
Kredit kao oblik financiranja u kulturi i/ili kulturnim institucijama
Kredit kao oblik financiranja u kulturi i/ili kulturnim institucijama
Dea Pavić
Glavni predmet rada orijentiran je na kulturno-umjetnički kontekst. Fizičke ili pravne osobe koje nemaju dovoljnu količinu novčanih sredstava koja im je potrebna, najčešće se odlučuju na podizanje kredita. Kada sredstva iz proračuna RH nisu dovoljne za osiguravanje potrebnih sredstava za razvitak, kulturne institucije posežu za financiranjem iz vlastitih izvora odnosno drugih izvora financiranja kao što je kredit. Ali potrebno je imati određene uvjete da bi banka dopustila i...
Kritika društvene zbilje u animiranim televizijskim serijalima za odrasle
Kritika društvene zbilje u animiranim televizijskim serijalima za odrasle
Tomislav Levak
U prvome, teoretskome dijelu rada ukratko su, uz kontaktiranje uglavnom literature nastale izvan hrvatskoga govornoga područja, pojašnjeni pojam društvene zbilje i njezinih oblika te definicije, značajke i bitne stavke razvoja animiranog filma, s težištem na one koji zanimaju ponajprije odraslu publiku. Slijedi teorijsko-praktično poglavlje gdje je pojašnjeno zašto su za proučavanje izabrani baš domaći i inozemni animirani serijali Gustav (u mađarskom originalu – Gusztav),...
Kriza europskog multikulturalizma
Kriza europskog multikulturalizma
Alen Žuškić
Ovaj rad bavi se istraživanjem teoretskih postavki multikulturalizma i glavnim točkama kritike njegovih postavki. Teorijski dio rada izložen je kroz različite perspektive obrane multikulturalizma i njegovih pozicija. Nakon toga, predstavljena je kritika multikulturalizma iz nekoliko perspektiva – feministička kritika, kritika postkolonijalnog multikulturalizma, kritika liberalno-egalitarnog pristupa, kao i kritika iskrivljenoga viđenja multikulturalizma. Naposljetku, rad se bavi i...

Pages