Pages

Franjevački samostani i knjižnice te njihovo djelovanje na području Osijeka i Našica
Franjevački samostani i knjižnice te njihovo djelovanje na području Osijeka i Našica
Anamarija Dolić
Najvrednija kulturna uloga franjevaca u hrvatskom narodu bila je u izgrađivanju moralnog života u našem narodu, u pružanju pomoći našem čovjeku da upozna Isusa Krista, da živi u ljubavi i pravdi, da ljubi slobodu i poštenje. Ljubav prema čovjeku, koju je sv. Franjo naučio od Isusa Krista, bila je uvijek velika odlika franjevačkog života. Franjevci su se razvijali, napredovali i rasli kroz proteklih osam stoljeća. I danas su najbrojniji redovnici u hrvatskom narodu franjevci, a...
Funkcionalnost mitova u tvorbi društvenih institucija
Funkcionalnost mitova u tvorbi društvenih institucija
Nikolina Zeljko
Ovim završnim radom htjelo se prikazati kako je mit nadišao razinu svojega prvobitnog tumačenja kao priče o bogovima i junacima. Zahvaljujući mnogim pristupima tumačen je kao mitski izraz, mitsko mišljenje te je stoga odigrao značajnu ulogu u cjelokupnom oblikovanju kulturno-povijesnih zbivanja, tvoreći društvene institucije, no naznačuje se da pod pojmom društvenih institucija najviše posvetiti političkima, točnije tvorbama društvenih sustava, počevši od buržoazije i...
Gaming supkultura
Gaming supkultura
Mario Vuković
U ovome završnom radu obradit će se tema videoigara i gaminga kao svojevrsne kulture u današnjoj popularnoj kulturi. Isti će biti objašnjeni kroz njihovu povijest, razvoj i današnje stanje. Prikazat će se problematika videoigara kao pozitivnog ili negativnog aspekta ljudske rase. Također će se raspravljati o korisnošću videoigara pri razvoju i odrastanju djece te utjecaju videoigara na njihovo ponašanje i društvene odnose. Objasnit će se motivacijske uloge videoigara prilikom...
Gaming supkulture
Gaming supkulture
Domagoj Junuzović
Ovaj rad bavi se proučavanjem relativno novog područja supkulture igranja videoigara koje je puno potencijala. Industrija videoigara je industrija koja ostvaruje milijarde američkih dolara zarade godišnje i parira filmskoj industriji. Postavljanjem osnovnih pojmova o supkulturama i razvojem pojma kroz povijest postavljamo osnovu za definiranje igrača videoigara. Glavnina rada bavi se pregledom povijesti razvoja videoigara, samoj industriji te supkulturalnim teorijama o ovoj kulturi. Rad...
Glazba i sociokulturni kontekst: istraživanje razloga popularnosti turbofolka i narodnjaka
Glazba i sociokulturni kontekst: istraživanje razloga popularnosti turbofolka i narodnjaka
Matej Vidranski
U ovom se radu analizira povijest turbofolk glazbe, odnosno njezin nastanak, širenje i integracija u popularnu glazbu i kulturu država bivše SFRJ, te kako je ta vrsta glazbe postala sastavni dio života na Balkanu a posebno u Hrvatskoj. Isto tako, u provedenim istraživačkim intervjuima pokušat će se pokazati da je takav tip glazbe itekako nekvalitetan te da bi se trebao ''maknuti iz ušiju običnog glazbenog konzumenta''. Autor rada također pokušava objasniti zašto je kultura...
Grad kao utopija - aspekti razvoja
Grad kao utopija - aspekti razvoja
Kristina Mandarić
Završni rad Grad kao utopija – aspekti razvoja bavi se prikazom temeljnih utopijskih vizija i ostvarenja od njihovog idejnog pojavljivanja u antičkoj Grčkoj do današnjeg ostvarenja utopijske zajednice Auroville na jugu Indije. U radu su predstavljene temeljne značajke glavnih predstavnika utopijskog promišljanja grada i zajednica. Od samoga početka utopije su vezane uz prostor grada – od polisa do suvremenog modernističkog velegrada te se njihov razvoj može pratiti usporedno....
ICT kao čimbenik ekonomskog razvoja
ICT kao čimbenik ekonomskog razvoja
Boris Stanković
Rad prikazuje utjecaj informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) na ekonomiju te utjecaj ICTa na razvoj gospodarstva. Pojava interneta je u svijetu pokrenula jednu novu tehnološku revoluciju koja se odrazila na poslovanje općenito. Ovaj rad objašnjava pojmove informacijsko komunikacijskih tehnologija (ICT) i informacijskih tehnologija (IT) te analizira preduvjete njihovog nastajanja. Rad daje financijsku analizu poslovanja internetskih portala u Republici Hrvatskoj kao jedne od...
Imidž i identitet struke i praktičara za odnose s javnošću
Imidž i identitet struke i praktičara za odnose s javnošću
Tena Malinić
Odnosi s javnošću ili skraćeno PR (public relations), u posljednje su vrijeme postali uobičajena tema u svakodnevnoj komunikaciji ali i nezaobilazan čimbenik gospodarstva, politike, svijeta zabave te drugih javnih sfera. Pokazalo se poprilično teškim definirati rad u odnosima s javnošću te još teže pronaći univerzalno prihvaćenu definiciju što taj posao sve obuhvaća. Vrlo se često zamjenjuje ili poistovjećuje sa srodnim pojmovima, kao što su oglašavanje, promidžba,...
Implementacija teorije školskog knjižničara u praksi
Implementacija teorije školskog knjižničara u praksi
Julien Bilić
Školska je knjižnica organizirana zbirka knjižne i neknjižne građe koja kroz djelatnost knjižničnog osoblja nabavlja, obrađuje, čuva i izdaje građu radi zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih, informacijskih i stručnih potreba te cjeloživotnog obrazovanja. Svoje korijene knjižnica ima daleko u prošlosti, a školske knjižnice svoju pojavu vezuju uz obrazovanje i pojave javnih škola. Od samih početaka knjižničarskoga posla uloga knjižničara bila je savjetovanje i...
Index librorum prohibitorum - početak cenzure u Europi
Index librorum prohibitorum - početak cenzure u Europi
Svetlana Bogojević
U ovome radu se pisalo o cenzuri kao središnjoj temi te svim njezinim oblicima i ulogom koju je imala u povijesti. Cenzura označava svojevrsnu zabranu i postupke kojima se ta cenzura provodi. Što se tiče oblika cenzure, ona može biti preventivna, autocenzura, suspenzivna, vjerska i politička. Naravno, ovdje smo se bavili cenzurom pisane, odnosno tiskane riječi. Prvi podatci o cenzuri neke knjige javljaju se još u četvrtome stoljeću. Naime, prvi popis zabranjenih knjiga nastaje...
Inkunabule u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na zbirku u knjižnici Josipa Jurja Strossmayera
Inkunabule u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na zbirku u knjižnici Josipa Jurja Strossmayera
Tamara Tot
Inkunabule u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na zbirku u knjižnici Josipa Jurja Strossmayera, donosi kratki pregled povijesti tiskarstva koju je svojim katalogom u knjizi Inkunabule u Hrvatskoj 1952. godine predstavio Josip Badalić. Također, istraživanja koje je proveo Mladen Bošnjak, objedinjujući cjelokupnu Slavensku inkunabulistiku, pružaju nam uvid u mnoga važna imena i mjesta koja su doprinijela stvaranju i očuvanju inkunabula na području Jugoslavije, odnosno današnje Republike...
Intercultural Artistic and Philological Influence On the Establishment of the City of Osijek's Identity
Intercultural Artistic and Philological Influence On the Establishment of the City of Osijek's Identity
Melita Husnjak
Rad je koncipiran u tri dijela, koji su u svojoj osnovi neodvojivi. Uvodni dio analizira samu teoriju kulture, te koliko ona oblikuje i bitno određuje čovjekov život. Drugi dio odnosi se na teorije identiteta i čovjeka i grada te njihovo međudjelovanje i razvoj. Treći i najvažniji dio rada, odnosi se na čovjekov doticaj s kulturom koja ga okružuje i koju gradi svojim posrednim i neposrednim djelovanjem kroz svoj život.

Pages