Pages

Intermedijalni elementi u romanu 1984. Georga Orwella
Intermedijalni elementi u romanu 1984. Georga Orwella
Martina Stanković
Ovaj završni rad bavi se komparativnom analizom intermedijalnih elemenata u romanu 1984. Georga Orwella. Intermedijalni elementi promatrani su s temelja poststrukturalističke ideje o odnosima djela s ranijim djelima i s ne književnim sustavima značenja. Intermedijalni odnos je takav odnos između dva medija u kojemu jedan preuzima karakteristike drugog u svrhu vlastitog proširivanja, inovacije, pridodavanja novih značenja ili približavanja određenoj publici i sl., a pri tome svaki od...
Intermedijalno čitanje motiva šume
Intermedijalno čitanje motiva šume
Mateo Belir
Ovim radom se ukazuje na prisutne oblike intermedijalnog čitanja motiva šume te na sličnosti u obradi teme unutar okvira tih oblika. Intermedijalno čitanje motiva šume može se prikazati kroz nekoliko oblika odnosno medija. Prisutni mediji na specifičan način pristupaju obradi književne teme, slikarske materije, stripa ili pak crtanog filma kroz individualna pravila prožeta svojstvenom motivacijom i raznim vanjskim utjecajima. Različiti su, ali unatoč tome ipak postoje sličnosti...
Intertekstualnost i intermedijalnost u romanu Triemeron Nedjeljka Fabrija
Intertekstualnost i intermedijalnost u romanu Triemeron Nedjeljka Fabrija
Vanja Jeremić
Intertekstualnost i intermedijalnost u romanu Triemeron Nedjeljka Fabrija bavit će se prepoznavanjem i analiziranjem intertekstualnih i intermedijalnih postupaka na primjeru romana Triemeron Nedjeljka Fabrija objavljenoga 2002. godine. Fabrio je romanopisac koji u svim svojim novopovijesnim romanima poetiĉki i tehniĉki dosljedno prati paradigmu postmodernoga romana. Temeljnu ideju o tekstualiziranosti povijesti koju u svojim romanima zastupa, pokazuje i dokazuje upravo citiranjem i...
Irealni svjetovi u znanstveno-fantastičnim filmovima 2001: Odiseja u svemiru (1968.), Solaris (1972.) i Kontakt (1997.)
Irealni svjetovi u znanstveno-fantastičnim filmovima 2001: Odiseja u svemiru (1968.), Solaris (1972.) i Kontakt (1997.)
Gordana Vukašinac
Filmska industrija seže u daleku prošlost i povijest što vidimo iz niza primjera različitih filmskih žanrova koji su se prikazivali kroz vrijeme. Napretkom tehnologije napredovao je i film kao i njegova scenografija, filmska glazba dobila je novi izgled te filmska kritika drugačiji i oštriji zanos filmskih kritičara. Ovaj diplomski rad baziran je na analizi triju filmskih naslova poznatih redatelja: Stanleyja Kubricka (2001: Odiseja u svemiru), Andreja Tarkovskoga (Solaris) i Roberta...
Ishodi cenzure srednjeg vijeka
Ishodi cenzure srednjeg vijeka
Tena Bodlović
Srednji vijek je povijesno razdoblje koje započinje padom Zapadnog Rimskog Carstva, a završava Kolumbovim otkrićem Amerike. Ovo razdoblje otprilike pokriva 1000 godina. Ključnu ulogu za vrijeme srednjovjekovlja ima Crkva kao vrhovni autoritet. Usporedno sa svjetovnom rimskom i grčkom književnošću počinje se razvijati i kršćanska književnost, što uzrokuje osnivanje knjižnica uz samostane. Važan utjecaj na zapad ima i arapska kultura koja je donijela papir u Europu. Tako se...
Istraživanje posjećenosti medija
Istraživanje posjećenosti medija
Katja Janković
Rad u nekoliko poglavlja predstavlja istraživanja o čitanosti novina, slušanosti radija, gledanosti televizije te posjećivanja internetskih stranica. Radio i televizija fenomen su 20. stoljeća. U periodu između 1900. i 2000. godine u razvoju tehnologije dogodilo se mnogo promjena zahvaljujući elektroničkim medijima. Radio je medij koji dopire do svakoga i svagdje. Zanimljivo je kako su istraživanja o slušanosti radija vrlo zahtjevna i rijetka te ne donose vjerodostojne rezultate. U...
Istraživanje zadovoljstva korisnika na primjeru Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci
Istraživanje zadovoljstva korisnika na primjeru Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci
Irena Jukić
Tema ovog diplomskog rada je istraživanje zadovoljstva korisnika na primjeru Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Rad se sastoji od dva dijela, teorijskog i onog koji se odnosi na samo istraživanje. Teorijski dio donosi pregled metoda mjerenja uspješnosti poslovanja te se općenito bavi problematikom kulture vrednovanja u narodnim knjižnicama. Istraživački dio donosi podatke dobivene anketnim upitnikom o zadovoljstvu korisnika pojedinačnim uslugama i njihovim prijedlozima za...
Javne knjižnice kao dio strategije kulturnog razvitka grada Osijeka
Javne knjižnice kao dio strategije kulturnog razvitka grada Osijeka
Patricija Petričević
Rad ne sadrži sažetak.
Je li etika u odnosima s javnošću oksimoron?
Je li etika u odnosima s javnošću oksimoron?
Ines Lukač
Ovim se radom želi kristalizirati teorijski korijeni etike u odnosima s javnošću s obzirom na negativni imidž u javnosti. Odnosi s javnošću predstavljaju aktivnosti koje nalaze široku primjenu u svim segmentima života u društvu. Podrazumijevaju usmjerenost organizacije na javnost s ciljem izgradnje pozitivnog imidža. Javnost očekuje istinitu i objektivnu sliku o organizaciji, međutim, imidž same profesije odnosa s javnošću često je nepravedno ocjenjen negativno zbog...
Kako mediji kreiraju stvarnost
Kako mediji kreiraju stvarnost
Domagoj Juratovac
U radu se prikazuju osnovni mehanizmi kreiranje medijske stvarnosti. Pri tome se koriste studije slučaja iz područje televizijskog novinarstva, filmske industrije i ratne propagande. Zaključak rada je da izloženost djelovanju medija bitno utječe na naše ponašanje, navike i stavove, čak u tolikoj mjeri da određuje naš životni stil i svjetonazor, zbog čega u tom kontekstu slobodno možemo govoriti o diskursu manipulacije.
Kapucinska knjižnica u Osijeku
Kapucinska knjižnica u Osijeku
Lana Bartolović
Kapucini su ogranak velikog franjevačkog Reda, koji je utemeljio sv. Franjo Asiški. Red se 1517. godine podijelio na observante i konventualce. Od observanata se 1525. godine jedan ogranak odijelio i prozvao se „Kapucini“. Kapucini kao franjevački Red tijekom svoje duge i bogate povijesti, u različitim razdobljima, razvijaju raznoliku apostolsko-pastoralnu djelatnost među različitim društvenim slojevima ljudi, a u Crkvi su se, uz isusovce, osobito istakli radeći na katoličkoj...
Kataložni opisi e- građe na primjeru Gradske knjižnice i čitaonice Požega
Kataložni opisi e- građe na primjeru Gradske knjižnice i čitaonice Požega
Ivana Marčetić
Predmet ovoga rada su kataložni opisi elektroničke građe na primjeru Gradske knjižnice i čitaonice Požega. Kao cilj rada navodi se proučavanje samog pojma elektroničke građe, proučavanje načina obrade elektroničke građe, proučavanje takve građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega, kao i navođenje primjera iz već spomenute knjižnice. Elektronička građa je obilježena razvojem tehnologije i digitalnog okruženja. Shodno tome, elektronička građa je vrsta...

Pages