Pages

Državni porezi u Republici Hrvatskoj
Državni porezi u Republici Hrvatskoj
Katarina Konjevod
Porezi su najvažniji izvori prikupljanja prihoda svih državnih administracija. Stari su gotovo koliko i civilizacija, a najčešće se njihov nastanak veže uz ratove. Otkad su se pojavili, porezi nikada nisu ukinuti, jedino su kroz vrijeme dobivali sve više na važnosti. Porezni sustav Republike Hrvatske usklađen je sa smjernicama Europske unije i vrlo sličan je poreznim sustavima država članica. Čine ga sljedeći porezi: državni porezi, županijski porezi, gradski ili općinski...
Ekonomska globalizacija i njezine posljedice
Ekonomska globalizacija i njezine posljedice
Marko Vlaičević
Proces globalizacije djeluje nezaustavljivo i postavlja nova pravila u svijetu na ekonomskoj, političkoj, socijalnoj i kulturnoj razini. Suvremenu globalizaciju od globalizacije prethodnih razdoblja razlikuju tehnološka dostignuća, tempo i dinamičnost promjena u svijetu. Ekonomska globalizacija svoj uspon doživljava krajem 20. stoljeća, nakon pada Berlinskog zida. Prijenos informacija olakšan je i puno brži nego ikad prije, a troškovi prijevoza i komunikacije znatno su se snizili,...
Ekonomska globalizacija: zašto bogati postaju još bogatiji?
Ekonomska globalizacija: zašto bogati postaju još bogatiji?
Marina Jakić
Globalizacija donosi mnogo prednosti, a koristeći ih mi i ne shvaćamo koliko ona u velikoj mjeri utječe na našu kulturu, društvo, životnu okolinu, ekonomiju. S različitim oblicima globalizacije susrećemo se svakodnevno. Iako razvoj tehnologije dolazi kao jedna od posljedica globalizacije, ona nas čini asocijalnima i udaljenima od društva. Svijet se mijenja, a tržišta se šire i rastu. Životna okolina mijenja se svaki dan i pojavljuju se veliki globalni problemi koje treba...
Ekonomski učinci od kulturnih aktivnosti
Ekonomski učinci od kulturnih aktivnosti
Bojan Stanković
Kulturne atkivnosti, projekti, programi svakodnevna su pojava u svijetu. Bez obzira na razmjer tih aktivnosti posljedična su im pojava razni učinci koji su vezani uz ljude, područje organizacije, ekonomiju itd. Pa ipak, proučavanju se takvih učinaka i dalje posvećuje (pre)malo pozornosti. Rezultat takvog odnosa prema analizi učinaka kulturnih aktivnosti je nepostojanje rezultata, odnosno razumijevanje stvarnog utjecaja kulturne aktivnosti ili pak postojanja izračuna čije su metode...
Estradni humanitarizam
Estradni humanitarizam
Dominik Šumiga
Estradni humanitarizam jedna je od tema koja nas prati na svakodnevnoj bazi. Iako sam pojam u teoriji ni po čemu ne bi trebao sadržavati negativne konotacije, u praksi je to drugačije. Jednu od glavnih uloga u oblikovanju mišljenja po ovom pitanju igraju mediji, koji pomno biraju što će nam poslužiti, a što će samo ostati zakulisnom igrom. Ipak treba uzeti u obzir da je zanimanje javnosti za celebrityima neosporno, a samim time njihov utjecaj na djelovanje oko svjetskih problema...
Etika u stand-up komediji
Etika u stand-up komediji
Hrvoje Verić
Stand-up komedija, kao sredstvo zabave ili kao oblik umjetnosti, crpi inspiraciju iz svih mogućih izvora. Pri tom treba uzeti u obzir razliku između standup-a i tradicionalne glume, jer u standup-u izvođači također i pišu svoj materijal. To znači da stand-up komičar ima slobodu izbora po pitanju tema o kojima želi govoriti. To povlači pitanje izbora tema o kojima govoriti, a koje izbjegavati? Preciznije, trebaju li po tom pitanju ikakve granice postojati? U ovom radu razmatraju se...
Europska monetarna unija
Europska monetarna unija
Lucija Romić
Europska monetarna unija nastala je kao rezultat ekonomskih integracijskih procesa u Europi koje su započele 1946. godine govorom Winstona Churchilla koji je pozivao na stvaranje „Ujedinjenih država Europe“. Monetarna unija je najveći stupanj ekonomske integracije. To je područje u kojemu ne postoje nikakva ograničenja plaćanja, a tečajevi valuta zemalja članica trajno su fiksirani. Uvjeti za formiranje monetarne unije su potpuna liberalizacija kretanja kapitala, integracija...
Europska unija i rekonstrukcija nacionalnog identiteta - slučaj Španjolske
Europska unija i rekonstrukcija nacionalnog identiteta - slučaj Španjolske
Jurica Cvenić
Danas, kada smo već debelo zagazili u drugo desetljeće dvadesetog stoljeća, kao nikada do sad moramo biti svijesti okoline u kojoj se nalazimo. Nalazimo se u neoliberalno svijetu kojim vlada profit. Sve je podređeno zakonima tržišta, a tako i ljudski identitet koji se danas više nego ikada, podložan promjenama ali i krizama. Nacionalni identitet nešto je s čim smo rođeni i upravo on onim najnesigurnijima pruţa „sigurnu luku“ kada upadnu u krizu vlastitog identiteta. Iako je...
Europski parlament u hrvatskim medijima
Europski parlament u hrvatskim medijima
Ivona Lukač
Završni rad govori, kako sam naslov navodi, o Europskom parlamentu u hrvatskim medijima. Proučava se rad Europskog parlamenta, povijesno od početaka do danas te poveznica između medija i politike, posebice na razini Europske unije. Na primjeru nekoliko istraživanja u proteklih 15 godina proučava se koliko često, na koji način i u kojem kontekstu se Europski parlament pojavljuje u hrvatskim medijima. Hrvatske medije u ovom radu dijeli se na dnevne novine, televiziju (javnu i...
Feministička književnost
Feministička književnost
Jelena Nikolić
U ovom diplomskom radu pod nazivom Feministička književnost, Virginia Woolf začetnica feminističke književne kritike, središnja je os feminističke književnosti. U eseju "Vlastita soba", ona se prisjeća žena koje su pisale o pravima žena te ih naziva majkama feminističke književnosti. O majkama će biti govora i u ovom radu, a poznate su pod imenima Marry Wollstonecraft i Olympe de Gouges. U nastavku rada pozornost će se obratiti na one kojima je Virginia Woolf književno...
Feminističke teorije i rock and roll
Feminističke teorije i rock and roll
Marijana Kaurin
Cilj ovog diplomskog rada jest dati osnovne odrednice feminističke teorije u rock glazbi 1960-ih i 1970-ih godina, prikazati kontrakulturu i njezino značenje te dati kulturološki prikaz glazbenog djelovanja glazbenica Janis Joplin i Patti Smith. Koristeći se raznolikom literaturom vezanom za ovo područje znanosti, prikazala su se glavna obilježja kontrakulture društva u šezdesetim i sedamdesetim godinama prošlog stoljeća. Prepoznata je važnost dizanja glasa i volja za borbom...
Film kao sredstvo političke propagande
Film kao sredstvo političke propagande
Rebeka Zeljko
Dvadeseto stoljeće bilo je ispunjeno velikim ratovanjima koja su od svojih sudionika zahtjevala osmišljavanje novih metoda za dolazak do pobjede. Tada se izrazito korisnima pokazuju mediji kao sredstvo kojim se može privući buduće vojnike, ohrabriti sugrađane, motivirati državljane na borbu, čak i zastrašiti neprijatelja. Među medijima se ističe film koji zbog svog audiovizualnog karaktera ispunjenog zanimljivim radnjama još lakše unosi poruke u domove ljudi. Film se učestalo i...

Pages