Pages

Autorsko pravo i copyright u digitalnom okruženju
Autorsko pravo i copyright u digitalnom okruženju
Nikolina Gojević
Pojavom ICT-a omogućuje se pristup velikom broju informacija u digitalnom okruženju. Nove su tehnologije uvele velike promjene u korištenju sadržaja. U radu je prikazana percepcija autorskog prava i copyrighta u digitalnom okruženju, kao i načini zaštite gradiva u digitalnoj okolini.
Behavioristički utjecaj videoigara na društvo
Behavioristički utjecaj videoigara na društvo
Marko Leskovar
Ovaj rad, pod naslovom Behavioristički utjecaj videoigara na društvo govori o utjecaju kojeg računalne i videoigre imaju na ponašanje i psihofizičko stanje tinejdžera, skupine ljudi posebno podložnim utjecaju videoigara. Fokus je na argumentacijskoj analizi strana koje zagovaraju videoigre kao početak nasilnog ponašanja koje kasnije izrodi stvarne posljedice, nasuprot onim stranama koje tvrde kako su videoigre isključivo zabava i razbibriga te kako uz dobar kućni odgoj ne postoji...
CIljevi i projektna dokumentacija EU fondova
CIljevi i projektna dokumentacija EU fondova
Kristina Bjelić
Europska unija zajednica je 28 zemalja članica, gdje su EU fondovi javna sredstva poreznih obveznika Europske unije i dio zajedničkog proračuna svih drţava članica. Proračunom Europske unije financiraju se natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava. Značenje ovog rada ogleda se u činjenici da obrađuje temu koja je ključna za razvoj hrvatskog gospodarstva, jer upravo financiranjem iz sredstava fondova Europske unije moguće je provesti značajne investicije u proizvodne i ostale...
Celebrity kultura - estradizacija suvremenog društva
Celebrity kultura - estradizacija suvremenog društva
Mihaela Galović
Današnje društvo, društvo je spektakla. Možemo reći da živimo u stoljeću medijske inovacije zajedno sa razvojem celebrity kulture. Vijesti o slavnima su posvuda, pojavljuju se u svim vrstama komunikacijskih medija, od tiskanih medija kao što su novine i časopisi do televizije i online medija. Povijesne studije o poznatima tvrde da unatoč tome što ovaj fenomen ima dugu povijest, postao je transformiran kroz tehnološke inovacije kao što su kino, tisak i televizija. Te su...
Celebrity kultura i odnosi s javnošću
Celebrity kultura i odnosi s javnošću
Valentina Grbanović
Odnosi s javnošću disciplina su koja je danas sveprisutna a čiji je glavni cilj utjecati na javno mnijenje. Svaki proizvod koji se nudi tržištu nastoji izazvati pozornost te priklonjenost samome sebi, a slavni pojedinci također predstavljaju proizvod koji nastoji od sebe stvoriti brand. Najuspješniji oblici brandiranja uspostavljaju se na emocionalnoj razini, te je zbog tog iznimno bitan prvi dojam koji se često stječe kroz medije. Celebrity kultura fenomen je kako današnjice tako...
Cenzura između dva svjetska rata u Hrvatskoj
Cenzura između dva svjetska rata u Hrvatskoj
Tamara Lazar
Tema diplomskog rada obuhvaća teorijsko istraživanje pitanja cenzure u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova. Hrvatska je kultura često bila žrtva različitih političkih ideologija i vlasti pod kojima se nalazila, a posebno se to očitovalo u novijoj povijesti. Ovaj rad donosi objektivan pregled nekih od najvažnijih događaja i prekretnica koje su se dogodile u hrvatskoj kulturi između dva svjetska rata. Rad je podijeljen na četiri dijela. Prvi dio bavi se pojmom cenzure i cenzure...
Cenzura, autorska prava i upravljanje digitalnim pravima
Cenzura, autorska prava i upravljanje digitalnim pravima
Viktoria Balint
Cenzura je predugo oblikovala našu kulturu i naše znanje. Od početka pisane riječi pa sve do danas i vjerojatno će ostati s nama i do kraja pisane riječi. Kada pričamo o cenzuri možemo navesti probleme kao što su iskrivljavanje istine, tajenje informacija, spaljivanje knjiga i to većinom radi potpune političke kontrole. Različite organizacije su dugo pokušavali preuzeti vlasništvo nad znanjem, ali srećom to nikada nisu u potpunosti uspjeli, bar ne u razvijenijim zemljama jer...
Crveni feminizam
Crveni feminizam
Nela Roguljić
Kapitalistički režim je temeljni uzrok društvene i ekonomske nejednakosti, a liberalizam ga uporno potvrđuje i replicira i nikada ne razvija strategije za njegovo političko svrgnuće. Smisao promjena u kapitalizmu se prebacuje na individualan izbor, a ne na kolektivni izbor i solidarnost. To je glavni razlog zašto se crvene feministkinje ograđuju od liberalnog feminizma. Ovaj diplomski rad predstavlja crveni feminizam, njezine nositeljice kroz povijest i predstavlja njihova moguća...
Cyberbullying na društvenim mrežama
Cyberbullying na društvenim mrežama
Nikolina Zubić
Predmet je istraživanja ovoga rada cyberbullying na društvenim mrežama. U radu se nastoji objasniti pojam nasilja te njegova osnovna podjela na fizičko i verbalno nasilje. Navode se njegove podvrste kao što su emocionalno, seksualno, kulturalno te ekonomsko nasilje. Središnji dio rada bavi se problemom nasilja na internetu i oblicima internetske komunikacije kao što su chat forum i blog. U radu se navode znakovi cyberbullyinga, njegove posljedice te oblici prevencije nasilja na internetu.
Digitalizacija sitnog tiska prema primjeru zavičajne zbirke Muzeja Slavonije Osijek
Digitalizacija sitnog tiska prema primjeru zavičajne zbirke Muzeja Slavonije Osijek
Tomislav Debelić
Kroz ovaj diplomski rad proći ćemo kroz trenutno stanje sitnog tiska i efemerne građe uz pojam digitalizacije i kako se ta dva pojma povezuju kroz vrijeme i aktivnosti knjižničara i ostalih radnika unutar knjižnica, arhiva i sličnih ustanova s naglaskom na Muzej Slavonije Osijek.
Dijalektika kulturne globalizacije - amerikanizacija ili civilizacijski sukobi?
Dijalektika kulturne globalizacije - amerikanizacija ili civilizacijski sukobi?
Zrinka Brozd
U ovome radu analiza se proces globalizacije, kako ona utječe na nas i naš stil života te što nam donosi u budućnosti. Također, analiziraju se postojeći i potencijalni sukobi civilizacija koji su proizvod njihovog poimanja temeljnih vrijednosti i načina života. Svaka kultura je riznica iskustava, tradicije i ponašanja pojedinaca koji joj pripadaju te za te pojedince ima određenu, često i fundamentalnu vrijednost. S druge strane, upravo to postojanje kulturne različitosti i...
Dilema kulturne globalizacije: kozmopolitizam ili mondijalizam
Dilema kulturne globalizacije: kozmopolitizam ili mondijalizam
Dorotea Zovko
Ovaj rad analizira jednu od dilema kulturne globalizacije usmjerenu na globalno građanstvo te ideologije i prakse kroz koje se jedinstvo svijeta pokušava postići. Osnovne razlike u pristupima promišljanja ove tematike obrađuju se suprotstavljajući ideološke ciljeve kozmopolitizma i mondijalizma. Posebna pozornost posvećuje se europeizaciji kao prvom procesu koji u praksi rješava nesklad između partikularizma nacionalnih identiteta i univerzalizma subjektivnih prava.

Pages